Eco-eficiența
se bazează pe principiul utilizării celor mai eficiente
tehnologii și metode, utilizarea de mai puține resurse naturale
și energie pentru același volum al producției și generarea unor
cantități reduse de deșeuri.

Eco-eficiența nu se adresează doar problemelor legate de protecția
mediului, ci este focalizată de asemenea asupra “conservării resurselor
naturale“, “eficienței industriale“ și “dezvoltării economice“. Pe scurt,
eco-eficiența furnizează atât beneficii de mediu cât și economice prin
eficientizarea producției.

Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri ambițios privind
Economia Circulară, care include revizuirea propunerilor legislative
în domeniul deșeurilor pentru stimularea tranziției Europei spre
o economie circulară care să conducă la îmbunătățirea competitivității
la nivel global, creștere economică sustenabilă și generarea de noi
locuri de muncă.

Acțiunile propuse vor contribui la “închiderea buclei“ ciclurilor de viață
ale produselor printr-o mai mare reciclare și reutilizare, aducând astfel
atât beneficii de mediu cât și economice. Elementele cheie ale propunerilor
de revizuire în domeniul deșeurilor includ:

 • O țintă la nivel UE de 65% pentru reciclarea deșeurilor municipal până în 2030;
 • O țintă la nivel UE de 75% pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje pâna în 2030;
 • O țintă pentru reducerea depozitării deșeurilor municipale la un maxim de 10% până în 2030;
 • Interzicerea depozitării deșeurilor colectate selectiv;
 • Promovarea de instrumente economice pentru descurajarea depozitării deșeurilor;
 • Definiții și metode de calcul a ratelor de reciclare simplificate și îmbunătățite, armonizate la
  nivelul întregii UE;
 • Măsuri concrete de promovare a reutilizării și stimulare a simbiozei industriale – transformarea
  unui produs secundar al unei activități industriale în materie primă pentru altă activitate
  industrială;
 • Stimulente economice pentru producători de a introduce pe piață produse verzi și pentru
  implementarea schemelor de recuperare și reciclare.