COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR, Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară, COM(2015) 614 final;

Avizul Comitetului Economic și Social European (2016/C 264/14) CELEX(2016) 42 final on:

  • Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Închiderea buclei – Un plan de
    acțiune al UE pentru economia circular [COM(2015) 614 final]
  • Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
    Directivei 94/62/ CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [COM(2015) 596 final – 2015/0276 (COD)]
  • Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/ CE privind deșeurile [COM(2015) 595 final – 2015/0275 (COD)]
  • Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/ CE privind depozitele de deșeuri [COM(2015) 594 final – 2015/0274 (COD)]
  • Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare aDirectivei 2000/53/ CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice [COM(2015) 593 final – 2015/0272 (COD)]

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR, Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară, COM(2017) 34 final

Balanced Scorecard și Strategia Durabilă a Întreprinderii – citeşte

Evaluare “Productie Curata” – scurta descriere

Strategia de dezvoltare durabila a companiei – scurta descriere