Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND

Drumul Podu Dâmboviței 71-73, sector 6, 060652
București, România

Director General

dr.chim. Luoana Florentina Pascu

Telefon +4021 410 6716/+4021 410 0377
Fax +4021 410 0575

ecoind@incdecoind.ro
www.incdecoind.ro