Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială implementează proiectul “Promovarea, identificarea și realizarea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe în domeniul ecologiei industriale”, proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3. – Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.

Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe de CDI în domeniul ecologiei industriale între Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND și întreprinderi aparținând sectorului economic, prin promovarea, identificarea și concretizarea unor parteneriate cu acestea, în scopul atingerii unor obiective de cercetare-dezvoltare- inovare comune și a creșterii valorii adăugate la nivelul unor produse/procese/servicii și/sau tehnologii.

Pentru detalii despre proiect va rugăm să accesați site-ul proiectului. www.partenerecoind.incdecoind.ro