Model strategic al dezvoltării durabile

Principalele componente ale dezvoltării durabile de care trebui să se țină seama atunci cand se trece la dezvoltarea unui model strategic includ:

 • Stabilitatea și viabilitatea sistemelor umane și naturale
 • Sustenabilitatea ecologică
 • Sustenabilitatea economică
 • Sustenabilitatea socială
 • Sustenabilitatea culturală și educatională
 • Sustenabilitatea la nivel global

Un model strategic al companiei bazat pe principiile dezvoltării durabile trebuie să includă următoarele
elemente esențiale:

 • Diagnosticul societății (de ex., analiza SWOT)
 • Viziune
 • Misiune
 • Valori fundamentale
 • Obiective strategice structurate pe patru perspective
  • Financiară
  • Parteneri
  • Procese interne
  • Creștere și perfecționare
 • Includerea celor trei direcții ale dezvoltării durabile:
  • Economicul
  • Mediul
  • Socialul
 • Metrica strategiei

Strategia va include acele aspecte tehno-economice, de mediu și de responsabilitate socială corporatistă, care condiționează succesul unei companii moderne.

Metodologie analiză „producție curată”,  analiză tehnică, economică, de mediu și RSC a opțiunilor

Metodologia presupune parcurgerea mai multor etape, dupa cum urmează:

 • Etapa 1 – Pregatire
 • Etapa 2 – Analiza fazelor de proces
 • Etapa 3 – Generarea oportunităților PC
 • Etapa 4 – Evaluarea oportunităților PC
 • Etapa 5 – Implementarea soluțiilor PC
 • Etapa 6 – Susținerea soluțiilor PC

Metodologie sistem de management de costuri legate de mediu

Managementul costurilor de mediu constituie o abordare a calculației costurilor, parte a conceptului de management al fluxurilor. Obiectivul este organizarea producției de la un capăt la altul în termeni ai fluxului de materiale și informații structurate într-un mod eficient. Față de clasica abordare a fluxului de materiale în care se urmăreau procesele prin care se adaugă valoare produselor finite aici sunt luate în considerare și pierderile de-a lungul fluxului tehnologic. Fluxul de materiale este urmărit la nivelul centrelor de cost sau de-a lungul secțiilor de producție.

Metodologia propusă a fi aplicată pentru implementarea sistemului de management al costurilor de mediu în cadrul companiilor presupune parcurgerea următoarelor etape principale

 1. Identificarea costurilor de mediu ale companiei
 2. Dezvoltarea fluxurilor materiale și monetare ale companiei
 3. Alocarea costurilor de mediu pe centre de cost și /sau produse
 4. Stabilirea setului de indicatori pentru monitorizare

Simbioza industrială

„Simbioza industrială” are la bază principiul simbiozei din sistemele naturale, prin valorificarea produşilor secundari şi a deşeurilor rezultate dintr-un ciclu de producţie în cadrul unui alt ciclu, reducându-se astfel cantităţile de materii prime folosite în industrie şi revalorificându-se deşeurile/produşii secundari.

Se propune un mod nou de a privi activitatea economică, în care preocupările pentru mediu (atât de costisitoare) sunt transformate în oportunităţi, profit şi beneficii (inclusiv materiale), prin acţiunea coordonată, concertată, a mai multor operatori economici şi a comunităţilor locale. Se vizează o eficienţă crescută în utilizarea materiei şi energiei.

Aceste acţiuni ar putea contribui la menţinerea locurilor de muncă şi dezvoltarea unei activităţi economice sustenabile cu protejarea mediului, deoarece îşi propune să identifice noi direcţii de acţiune care să îmbunătăţească performanţa operatorilor economici şi sociali.